Regulamin rozliczenia kosztów ogrzewania

Firma rozliczeniowa dokonuje rozliczenia kosztów ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników, dane otrzymane od Administratora zasobów mieszkaniowych (całkowite koszty ogrzewania, przedpłaty i powierzchnię poszczególnych mieszkań) oraz regulamin rozliczania kosztów ogrzewania ustalony przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Regulamin rozliczania kosztów ogrzewania określa koszty stałe jako % całkowitych kosztów ogrzewania budynku oraz sposób rozliczania mieszkań nieopomiarowanych, nieodczytanych oraz lokali w których zostały uszkodzone podzielniki. Z uwagi na powyższe firma rozliczeniowa nie ma wpływu na wyniki rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Jedynie Zleceniodawca rozliczania kosztów ogrzewania (np.Zarządca, Wspólnota Mieszkaniowa) może podjąć decyzję w sprawie ewentualnych zmian czynników wpływających na wyniki rozliczenia np:

1. Zwiększenia kosztów stałych do poziomu minimum 60% - w przypadku klasycznego systemu podziału kosztów ogrzewania oraz do minimum 40% - w przypadku systemu o opcją komfortu cieplnego (co jest zgodne z wynikami przeprowadzonych badań oraz najnowszymi zaleceniami określającymi zasady rozliczania kosztów ogrzewania). Poziom kosztów stałych ma zasadniczy wpływ na dysproporcje w ponoszonych jednostkowych kosztach na cele c.o. między poszczególnymi lokalami. Koszty te (rozliczane wg. powierzchni) powinny przynajmniej odzwierciedlać koszty ponoszone na:

- moc zamówioną stanowiącą ok. 25 - 40 % całkowitych kosztów ogrzewania,
- ogrzewanie pomieszczeń wspólnych np. klatki schodowe ok. 10 -18% energii cieplnej [GJ],
- *nieopomiarowane łazienki ok. 15-25% energii cieplnej [GJ],
- *emisję ciepła przez piony grzewcze ok.10 -15% energii cieplnej [GJ].
( * - nie dotyczy systemów z opcją komfortu cieplnego)

2. Zmiany stawek ryczałtowych dla ewentualnych lokali nieopomiarowanych i nieodczytanych tak, aby jednostkowy koszt ogrzewania tych lokali był conajmniej na poziomie lokali opomiarowanych o największym zużyciu,

3. Obniżenia współczynników korygujących dla lokali niekorzystnie położonych,

4. Wprowadzenia indywidualnych zaliczek dla poszczególnych lokali (wg. zasady lokal więcej zużywa ciepła płaci większą zaliczkę),

5. Docieplenia scian zewnętrznych oraz stropodachu budynku w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej, zwłaszcza lokali położonych przy ścianach szczytowych lub na ostatniej kondygnacji,

6. Zmiany sposobu rozliczania energii cieplnej np. przy pomocy naszych nowoczesnych elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z wykorzystaniem komfortu cieplnego. Dzięki ich zastosowaniu istnieje możliwość uwzględnienia przy podziale kosztów ogrzewania wszystkich najważniejszych źródeł ciepła :
• grzejników centralnego ogrzewania,
• wymiany ciepła poprzez ściany między lokalami,
• nieizolowanych pionów grzewczych,
• nieopomiarowanych grzejników łazienkowych.


wróć ⇑

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij