Bilans cieplny

Określenie procesów cieplnych

Oferujemy opracowanie bilansu cieplnego pomieszczeń i budynków zgodnie z normą PN-EN 12831:2006, na którego podstawie wyliczany współczynniki redukujące niekorzystne położenie lokalu w bryle budynku. Nasza metoda określania współczynników korygujących (Rm) jest najbardziej miarodajna, co jest bardzo ważne przy prawidłowym wykonywaniu rozliczeń kosztów ogrzewania.

Wykonanie obliczeń zapotrzebowania ciepła jest najdokładniejszą metodą wyznaczenia współczynników korygujących wielkość wskazań podzielników, biorąc pod uwagę ich położenie w bryle budynku.

Nasza metoda obliczeniowa uwzględnia
  • straty ciepła związane z przenikaniem przez przegrody i wentylację
  • powierzchnię i rodzaj przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku
  • stan techniczny budynku
  • wielkość i kształt bryły budynku
  • lokalizacje i usytuowanie budynku względem kierunków geograficznych
  • transport energii w postaci ciepła
  • powierzchnię okien i innych elementów przezroczystych w przegrodach zewnętrznych
  • izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku