E-ITN

podzielnik kosztów ogrzewania
wireless M-Bus

Najnowszej generacji podzielnik kosztów zużycia ciepła z bezprzewodowym systemem transmisji danych, stosowany w poziomych lub pionowych systemach grzewczych z jedną rurą lub z dwoma rurami ze średnią minimalną projektową temperaturą nośnika ciepła większą bądź równą 35°C i maksymalną mniejszą bądź równą 90°C. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi radiowemu przy odczycie zmierzonych wartości nie jest konieczna obecność właściciela mieszkania i osoby obce nie muszą wchodzić do pomieszczenia. Montaż czujnika polega wyłącznie na montażu na grzejniku płytki podstawy, wykonanej ze stopu aluminium, bez używania dodatkowych materiałów montażowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
  • Bezprzewodowy system transmisji danych realizowany jest przez: port podczerwieni - odczyt bezpośredni przez czytnik oraz interfejs radiowy - odczyt zdalny realizowany poza lokalem z zainstalowanymi podzielnikami.
  • Podzielnik posiada ergonomicznie usytuowany wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt bieżących wartości zużycia ciepła. Ponadto dane te rejestrowane są w module pamięci wewnętrznej, dzięki czemu istnieje możliwość dokonania pełnej analizy zużycia ciepła i warunków w jakich pracował podzielnik przez sezon grzewczy.
  • Podzielnik E-ITN 30.6 zapewnia precyzyjny pomiar temperatury grzejnika. Nie wymagana jest przy tym instalacja i konfiguracja dodatkowych urządzeń. Podzielnik pracuje w oparciu o oprogramowanie uwzględniające rzeczywiste zużycie ciepła przez dany lokal mieszkalny.
  • Każda próba nieautoryzowanej manipulacji (zerwanie plomby elektronicznej), jest rejestrowana z dokładną datą jej wystąpienia. Informacja o manipulacji jest przesyłana podczas najbliższego odczytu radiowego.
DANE TECHNICZNE

temperatura czujnika systemu grzewczego ≥23 °C i różnica temperatury między średnią tempera-turą nośnika ciepła i temperaturą otoczenia ≥5 °C

regularna kontrola temperatury otoczenia.Przy próbie manipulacji, podzielnik samodzielnie przełączy się na jednoczujnikowy system pracy