Rozliczanie kosztów ogrzewania
z wykorzystaniem tzw. "komfortu cieplnego"

Koszty ogrzewania każdej nieruchomości są określane na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę ciepła. Zadaniem firm rozliczeniowych jest sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania, poniesionych przez daną nieruchomość, na wszystkich mieszkańców. Ze względu na zjawisko przepływu ciepła, rozliczenie kosztów ogrzewania nie da się porównać z rozliczaniem żadnego medium. Poza grzejnikami ciepło do lokalu dostarczane jest również poprzez emisję ciepła z nieizolowanych pionów grzewczych oraz wymianę ciepła między sąsiednimi lokalami. Nie można zatem utożsamiać ciepła wyemitowanego przez grzejniki z ciepłem zużywanym przez lokal do jego ogrzania.

Czy sprawiedliwym można nazwać system, który pomija bardzo poważne źródła ciepła i powoduje nieuzasadnione dysproporcje opłat jednostkowych za ogrzewanie lokali? Zróżnicowanie opłat za ogrzewanie powinno być przede wszystkim wynikiem racjonalnego gospodarowania ciepłem oraz utrzymywanego poziomu komfortu cieplnego w lokalu. Biorąc pod uwagę fakt, że obniżenie temperatury o 1 st C może dać oszczędność 4 do 6% kosztów ogrzewania, czy możliwe jest aby różnica ekstremalnych temperatur w lokalach sięgała kilkudziesięciu stopni? Wnioski nasuwają się same – w przypadku klasycznej metody podzału kosztów ogrzewania tak duże dysproporcje kosztów ogrzewania nie są w żaden logiczny sposób uzasadnione. Dysproporcje takie prowadzą do patologicznych zachowań lokatorów, w wyniku których zawilgocenie a w konsekwencji zagrzybienie mieszkań staje się powszechne. Niestety zjawiska te kształtują niekorzystne opinie na temat systemów indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania za pomocą podzielników.

Zgodnie z prawami fizyki, o ilości ciepła zużywanego przez dany lokal decyduje przede wszystkim jego kubatura (ponieważ wysokość jest jednakowa, w obliczeniach stosuje się powierzchnię) oraz panująca wewnątrz średnia temperatura powietrza w odniesieniu do średniej temperatury powietrza zewnętrznego (oczywiście przy założeniu, że energia cieplna nie jest marnotrawiona np. poprzez otwarte okna). Tylko te dwa parametry są wprost proporcjonalne do energii pobieranej przez lokal. Instalacja grzewcza zgodnie z przeznaczeniem ma za zadanie zapewnić w każdych warunkach pogodowych odpowiedni komfort cieplny (np. pokoje, kuchnie 20oC, łazienki 25oC), dlatego też wg. niektórych środowisk naukowych rozliczanie ciepła powinno odbywać się właśnie metodą komfortu cieplnego.

Każda metoda podziału kosztów ciepła na poszczególne lokale powinna zapewniać silną korelację ustalonych opłat z ilością ciepła potrzebnego do ogrzania danego lokalu (współczynnik korelacji przy metodzie komfortu osiąga ponad 90%, dla porównania w systemie opartym na metodzie klasycznej, poniżej 50%). Czysta metoda komfortu cieplnego ma jednak poważną wadę wynikającą z braku kontroli nad ciepłem emitowanym przez grzejniki. Otóż podobny komfort cieplny w lokalach można uzyskać w krańcowo różny sposób np. w jednym lokalu ograniczając do minimum straty wentylacyjne i całkowicie zakręcając zawory grzejnikowe, w drugim zaś intensywnie wietrząc przy całkowicie otwartych zaworach, w obu przypadkach koszt ogrzewania obliczony metodą komfortu byłby identyczny. Dlatego też w naszym systemie rozliczeniowycm stosujemy metodę mieszaną, która łączy zalety obu metod, sprawiedliwy podział kosztów lecz nie pozbawiony motywacji do energooszczędnych zachowań lokatorów.

wróć ⇑

CZĘSTE PYTANIA:

Rozliczanie kosztów ogrzewania z wykorzystaniem tzw. "komfortu cieplnego"

Dlaczego nasz system rozliczeniowy ?

Dlaczego odczyt wykonywany jest elektronicznie ?

Jak działa zawór termostatyczny ?

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij