DLACZEGO NASZ SYSTEM ROZLICZENIOWY ?

1. Pełny zakres usług – oprogramowanie rozliczające zgodne z zaleceniami COBRTI Instal.

Przedstawiamy niektóre unikalne możliwości naszego systemu rozliczeniowego:
- uwzględnianie w rozliczeniach emisji ciepła przez piony c.o.
- uwzględnianie w rozliczeniach przepływu ciepłą pomiędzy lokalami
(rozliczenie z dodatkową zmienną – tzw. komfortem cieplnym - wnioski z konferencji Białystok-maj 2004r oraz Łomża-kwiecień 2006r)

2. Najnowsza konstrukcja, zasada działania zgodna z europejską normą EN 834.

3. Zwiększona dokładność poprzez zwiększenie częstotliwości pomiaru (co 2 minuty) i dodatkowej pozycji wyświetlacza, prosty odczyt (wyświetlacz 5-cyfrowy skierowany ku górze, powiększone cyfry o zwiększonym kontraście) łatwa obsługa, samoczynne sekwencyjne wyświetlanie danych po aktywacji przyciskiem.

4. Dodatkowa plomba elektroniczna z rejestracją daty ingerencji.

5. Odczyt drogą radiową bez konieczności wchodzenia do mieszkań (skraca się czas rozliczeń – nikt nie jest rozliczany karnie za nieobecność podczas odczytu tak jak ma to miejsce podczas odczytu standardowego)

6. Unikalny kod alfanumeryczny daje możliwość zdalnej kontroli urządzeń oraz danych wprowadzanych do systemu rozliczeniowego.

7. Programowana data startu podzielnika,

8. Programowana data odczytu,

9. Możliwość zaprogramowania skali produktowej, półproduktowej lub standardowej.

10. Dzięki zastosowanej dynamicznej kontroli temperatury podzielniki przy próbach manipulacji samoczynnie przełączają się na jednoczujnikowy cykl pracy – cykle te są rejestrowane.

11. Niezawodna rejestracja ciepła emitowanego przez grzejnik (układ mikroprocesorowy dwa czujniki temperatury grzejnika i pomieszczenia). Nowoczesne rozwiązania, które uniemożliwiają naliczanie „zużycia” ciepła w przypadku gdy nie jest ono faktycznie pobierane.

12. Długa żywotność baterii podzielnika - 11 lat.

13. Możliwość montażu na każdym grzejniku.

14. Specjalny system kotw mocujących, z zastosowaniem śrub z łbem sześciokątnym uniemożliwiających ich obracanie. Sposób ten zapobiega demontażom lub przesuwaniu podzielników na grzejniku bez zrywania plomb jak ma to miejsce w innych systemach montażowych.

15. Eeliminacja skutków przewymiarowanych grzejników dzięki montażowi podzielnika elektronicznego na poziomie 67% wysokości grzejnika licząc od jego dolnej krawędzi, a nie na poziomie 75% jak proponują inne firmy rozliczeniowe.


wróć ⇑

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij