DLACZEGO ODCZYT WYKONYWANY JEST ELEKTRONICZNIE ?

Odczyty naszych podzielników wykonujemy drogą optoelektroniczną lub radiową dzięki temu wyeliminowane są możliwe do popełnienia błędy przy ręcznym spisywaniu, a potem przepisywaniu wskazań podzielników do bazy danych. Lokator może odczytać samodzielnie wskazanie każdego podzielnika (wskazania te są przechowywane w pamięci podzielnika przez 12 miesięcy od daty jego bilansu rocznego).

Podzielnik po aktywacji wyświetlacza przyciskiem, znajdującym się w przedniej części obudowy, pokazuje kolejno wszystkie podstawowe informacje (test wyświetlacza, aktualną datę, datę bilansu rocznego podzielnika, wskazanie zużycia z zakończonego okresu rozliczeniowego, kod kontrolny, średnią temperaturę pomieszczenia w sezonie grzewczym oraz wskazanie zużycia bieżącego okresu rozliczeniowego).

Ulotki informacyjne, na temat podzielników i ich wskazań oraz sposobów racjonalnego użytkowania instalacji centralnego ogrzewania pozostawiamy w każdym lokalu podczas montażu podzielników. Informacje te dostępne są także na odwrotnej stronie każdego indywidualnego rachunku kosztów ogrzewania.

wróć ⇑

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij