MONTAŻ URZĄDZEŃ

1. Montaż wodomierzy
2. Kontrolne opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody
3. Wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego z montażu urządzeń
4. Wprowadzenie nowych urządzeń do rozliczeniowej bazy danych


SERWIS ROZLICZENIOWY

1. Kontrolny odczyt urządzenia drogą radiową
2. Odczyt urządzenia drogą radiową
3. Kontrolna analiza danych celem wyeliminowania ewentualnych błędów odczytowych
4. Wstępna analiza danych
5. Wykonanie rozliczenia kosztów wody
6. Konsultacje rozliczenia z zarządcą nieruchomości
7. Wysyłka rachunków indywidualnych i zbiorczych do zarządcy nieruchomości

KONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij