js smart c+

DN15-20
wodomierze JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE

Smart C+ jest jednostrumieniowym, suchobieżnym wodomierzem przeznaczonym do pomiaru przepływu i ilości dostarczanej wody. Najlepiej zabezpieczonym wodomierzem suchobieżnym przed działaniem silnego pola magnetycznego. Wodomierz wykonany jest w oparciu o Dyrektywę MID w zakresie pomiarowym odpowiadającym wartości R=160 (dawna klasa metrologiczna C).

Wodomierze Smart C+ w standardzie występują z niskim liczydłem ośmiobębenkowym (IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem mosiężnym oraz przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Niewłaściwe zbilansowanie wody to problem zarówno właścicieli czy zarządców spółdzielni mieszkaniowych, jak i przedsiębiorstw wodociągowych. Istotną przyczyną różnicy wskazań między zużyciem rzeczywistym a zmierzonym są niekontrolowane wycieki wody. Nieprecyzyjny odczyt poboru wody w dzisiejszych czasach można z łatwością eliminować poprzez zastosowanie urządzeń pomiarowych o wyższej klasie dokładności. Zapytaj o ofertę sprzedaży wodomierzy JS Smart C+

ZALETY WODOMIERZA
  • Odporność na silne, zewnętrzne pole magnetyczne – aktualnie najlepiej zabezpieczony na rynku wodomierz suchobieżny przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego kilkakrotnie przewyższa wymagania określone w normie PN-EN 14154.
  • Zdalny odczyt – wodomierz przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus lub impulsowej, bez ingerencji w wodomierz zarówno podczas pierwszej instalacji, jak i w trakcie eksploatacji.
  • Możliwość sygnalizacji alarmów – wodomierz wyposażony w nakładkę radiową ma możliwość sygnalizacji np. demontażu lub zerwania nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wstecznego przepływu, wycieków itp.
  • Wiarygodność wskazań - spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
  • Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną – poprzez wzmocnioną konstrukcję osłony mechanizmu zliczającego.
  • Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie
  • Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
  • Dwustronnie łożyskowany wirnik
  • Króciec wyjściowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego
  • Sprawdzona i solidna, a jednocześnie stale udoskonalana konstrukcja
Klasa metrologiczna (MID)

Woda zimna: R160– H; R63– V

Woda ciepła: R160– H; R63– V