js smart+

DN15-20
wodomierze JEDNOSTRUMIENIOWE SUCHOBIEŻNE

Smart+ jest jednostrumieniowym, suchobieżnym wodomierzem przeznaczonym do pomiaru przepływu i ilości dostarczanej wody zimnej o temperaturze do 30°C lub wody ciepłej o temperaturze do 90°C

Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V).Wodomierze Smart+ w standardzie występują z niskim liczydłem ośmiobębenkowym (IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem mosiężnym oraz przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

ZALETY WODOMIERZA
  • Odporność na silne, zewnętrzne pole magnetyczne – aktualnie najlepiej zabezpieczony na rynku wodomierz suchobieżny przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego kilkakrotnie przewyższa wymagania określone w normie PN-EN 14154.
  • Zdalny odczyt – wodomierz przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus lub impulsowej, bez ingerencji w wodomierz zarówno podczas pierwszej instalacji, jak i w trakcie eksploatacji.
  • Możliwość sygnalizacji alarmów – wodomierz wyposażony w nakładkę radiową ma możliwość sygnalizacji np. demontażu lub zerwania nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wstecznego przepływu, wycieków itp.
  • Właściwości metrologiczne – spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
  • Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną – poprzez wzmocnioną konstrukcję osłony mechanizmu zliczającego.
  • Podział wodomierza na część mokrą z organem pomiarowym i część suchą z mechanizmem zliczającym
  • Sprawdzona i solidna, a jednocześnie stale udoskonalana konstrukcja
Klasa metrologiczna (MID)

Woda zimna: R100– H; R50– V

Woda ciepła: R100– H; R50– V