INVONIC 2

hybrydowy ultradźwiękowy licznik ciepła/chłodu
ULTRADŹWIĘKOWY PRZETWORNIK PRZEPŁYWU

INVONIC 2 przeznaczony jest do instalacji ogrzewania/chłodzenia w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, w których nośnikiem ciepła/chłodu jest woda. Elastyczna konfiguracja licznika. Licznik dostarczany jest w trybie do konfiguracji przez użytkownika z możliwością konfigurowania parametrów i funkcji licznika, takich jak: jednostki, miejsce montażu, impulsów wejścia/wyjścia, włączanie/wyłączanie komunikacji i inne parametry licznika.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
  • Pomiar przepływu cieczy przy użyciu technologii ultradźwiękowej
  • Wysoka dokładność
  • Klasa dokładności pomiaru 2
  • Przepływ znamionowy 0,6 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 3,5 / 6,0 / 10,0 / 15,0 / 25,0 / 40,0 / 60,0 m3/h
  • Stopień ochrony IP65/67/68
  • Urządzenie wyposażone jest w 8-bitowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) ze specjalnymi symbolami do wyświetlania parametrów, jednostek miary i trybów pracy
  • Czas przechowywania wszystkich całkowitych wartości danych pomiarowych, także bez zasilania urządzenia elektronicznego:, co najmniej 15 lat
  • Zakres dynamiki do Op / Qi = 100/250
  • Nie potrzeba prostych odcinków dla DN15-DN50