Wodomierze Śrubowe Nubis

DN40-500
WODOMIERZE śrubowe z poziomą osią wirnika MWN

Nubis jest śrubowym, suchobieżnym wodomierzem typu Woltman, z poziomą osią wirnika, równoległą do przewodów wodociągowych. Wodomierze Nubis charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-technologicznymi, dzięki którym są trwałe oraz doskonale sprawdzają się we współpracy z nadajnikami impulsowymi lub nakładkami komunikacyjnymi (radiowymi, impulsowymi lub M-Bus).

Wodomierze przeznaczone są do przemysłowego pomiaru zużycia wody zimnej o temperaturze do 50°C i wody gorącej o temperaturze do 130°C, przy względnie stałych i dużych strumieniach objętości. Konstrukcja wodomierza umożliwia jego zabudowę w instalacjach wodociągowych poziomych (H), pionowych (V) i skośnych, z liczydłem skierowanym ku górze, na bok, względnie w położeniach pośrednich H-V.

Trwała i niezawodna konstrukcja zapewniająca przepływy wody przy niskich stratach ciśnienia i łatwość montowania w dowolnych instalacjach wodociągowych.

ZALETY WODOMIERZA
  • Obniżona masa wodomierza
  • W standardzie wodomierz przystosowany do zdalnych odczytów w systemie AMR
  • Możliwość zabudowy wodomierza w pozycjach pośrednich, bez wpływu na parametry metrologiczne – większe możliwości w projektowaniu nowych i modernizacji użytkowanych przyłączy wodomierzowych
  • Bardzo dobre własności antykorozyjne i mechaniczne powłoki malarskiej (farby proszkowe – epoksydowe)
  • Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, zgodnie z EN 14154-3
  • Niski próg rozruchu
  • Szeroki zakres pomiarowy
  • Sprzęgło magnetyczne
  • Łatwość odczytu przez dowolne ustawienie liczydła, obrotowo osadzonego w osłonie z pokrywką
Klasa metrologiczna (MID)

MWN / MWN130 – Woda zimna R100÷200 – H, V

MWN / MWN130 – Woda gorąca R25÷40 – H, V

MWN-G / MWN130-G – Woda zimna R100 – H, V

MWN-G / MWN130-G – Woda gorąca R40 – H, V