Hydroclima-rfm

podzielnik kosztów ogrzewania
wireless M-Bus

Podzielnik HYDROCLIMA-RFM jest podzielnikiem dwuczujnikowym obliczającym jednostki zużycia ciepła w zależności od temperatury grzejnika oraz temperatury pomieszczenia. Podzielnik ma możliwość rejestrowania statystyk temperaturowych oraz dodatkowo rozliczania części kosztów ze średniej temperatury pomieszczenia. Jego duże możliwości, mnogość rejestrowanych danych oraz radiowy sposób odczytu w połączeniu z możliwością odczytu przez złącze optyczne umiejscawiają go w gronie ścisłej czołówki podzielników kosztów ogrzewania na rynku. Konstrukcja oraz funkcje realizowane przez podzielniki HYDROCLIMA-RFM są tak dobrane, aby spełniały wszystkie wymagania normy PN-EN 834 oraz dostarczały przydatnych informacji do rozliczania kosztów ciepła za pomocą systemu dostosowanego do warunków polskich oraz międzynarodowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
  • Rejestracja ilości wykonywanych w określonych zakresach temperatur pomiarów grzejnika i otoczenia
  • Rejestracja temperatur pomieszczenia - średnich temperatur otoczenia (miesięcznych i rocznych w aktualnym i poprzednim okresie rozliczeniowym)
  • Rejestracja 24 ostatnich miesięcy wskazań jednostek, średnich temperatur otoczenia oraz średnich temperatur grzejnika
  • ilość pomiarów dla poszczególnych przedziałów temperatury grzejnika w aktualnym oraz poprzednim okresie rozliczeniowym
  • średnia temperatura otoczenia w aktualnym oraz poprzednim okresie rozliczeniowym
DANE TECHNICZNE

wskazania zużycia jednostek w aktualnym okresie rozliczeniowym oraz 9 poprzednich

wskazanie zużycia jednostek w układzie miesięcznym z aktualnego oraz poprzedniego okresu rozliczeniowego

temperatura otoczenia w układzie miesięcznym z aktualnego oraz poprzedniego okresu rozliczeniowego