AT-WMBUS-16-2

DO KOMUNIKACJI WIRELESS M-BUS

Nakładki radiowe AT-WMBUS-16-2, AT-WMBUS-16-2a z większą pojemnością baterii oraz AT-WMBUS-16-2-1 z przedłużonym torem antenowym służą do bezprzewodowej transmisji danych pomiarowych z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego Wireless M-Bus. Odczyt danych możliwy jest przy wykorzystaniu odbiorników radiowych współpracujących z trybem T1 lub T2 protokołu Wireless M-Bus. Konfiguracja urządzenia możliwa jest tylko w przypadku trybu T2. Zastosowane rozwiązanie polegające na optycznym skanowaniu odblaskowej wskazówki liczydła, eliminuje niedoskonałości impulsatora kontaktronowego oraz zapewnia, wiarygodny i dokładny odczyt.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
  • Szybka i łatwa konfiguracja przy pomocy urządzenia mobilnego
  • Możliwość uzyskania zwiększonego zasięgu dzięki zewnętrznej antenie (dotyczy AT-WMBUS-16-2-1)
  • Możliwość wykrywania, rejestracji oraz sygnalizacji nieprawidłowości w pomiarze zużycia wody i pracy modułu radiowego
  • Moc 10 mW, zasięg do 350 m w terenie otwartym

Zdefiniowane są następujące zdarzenia
  • Pole magnetyczne - wykrycie przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego
  • Odłączenie - stwierdzenie zdjęcia nakładki z wodomierza
  • Brak przepływu (progi: Maksymalna objętość w ciągu dnia, maksymalna łączna objętość w ciągu zadanej liczby dni, liczba dni) - stwierdzenie braku przepływu nastąpi w przypadku, gdy łączna objętość w ciągu zadanej liczby dni jest mniejsza niż wartość progowa, oraz gdy w ciągu każdego z tych dni ani razu nie przekroczono progu maksymalnej objętości w ciągu dnia.
  • Przepływ wsteczny (próg: wartość objętości wstecznej) - przepływ objętości wstecznej większej niż wartość progowa.
  • Wyciek wody (progi: przepływ rozruchowy wodomierza, czas wycieku (wielokrotność 10 minut)) - wystąpienie ciągłego przepływu o wartości powyżej progu, przez zadany czas.

Urządzenie gromadzi dane archiwalne objętości z ostatnich 16 miesięcy. Dzień zapisu objętości jest konfigurowalny (1-28, lub ostatni dzień miesiąca). W ramce danych może być wysyłana informacja od 1 do 16 miesięcy wstecz. W trybie serwisowym możliwy jest dostęp do całej zawartości archiwum (niezależnie od ustawień ile miesięcy ma być wysyłane w ramce radiowej).