STOWARZYSZENIE POLSKICH FIRM ROZLICZAJĄCYCH MEDIA

Nasza firma od 2010 roku należy do Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media "SPFRM". Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media jest zrzeszeniem dobrowolnym, mającym na celu propagowanie i promowanie racjonalnej gospodarki mediami.