STOWARZYSZENIE POLSKICH FIRM ROZLICZAJĄCYCH MEDIASTOWARZYSZENIE POLSKICH FIRM ROZLICZAJĄCYCH MEDIA

Nasza firma od 2010 roku należy do Stowarzyszenia Polskich Frim Rozliczających Media "SPFRM". Zgodnie
ze statutem Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media jest zrzeszeniem dobrowolnym, mającym na celu
propagowanie i promowanie racjonalnej gospodarki mediami.

Więcej informacji pod adresem:
www.rozliczaniemediow.com.plKONTAKT:

  • ul. Podklasztorna 103A/1
  • 25-714 Kielce
  • NIP: 657-069-56-40

  • Tel:          41 362 20 20
  • Fax:         41 362 20 22
  • E-mail:   wyślij