Systemy Rozliczeniowe

najnowszej generacji urządzenia pomiarowe

Innowacyjny i stale udoskonalany system rozliczeniowy, w połączeniu z najnowszej generacji urządzeniami pomiarowymi dają nam najlepszą pozycję na Polskim rynku w branży opomiarowania i rozliczania kosztów ogrzewania. Uwzględniając zapisy prawa energetycznego, przystosowaliśmy nasz system do warunków Polskiego budownictwa wielorodzinnego.

 • uwzględniamy w rozliczeniach specyfikę polskiego budownictwa
 • kontrolujemy i eliminujemy patologiczne zjawiska
 • dostosowujemy rachunki zbiorcze i indywidualne do wymagań Zarządcy, dzięki czemu rozliczenia są bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla lokatorów
 • na rachunkach zbiorczych i indywidualnych dla lokatora uwzględniamy i wykazujemy wszystkie zdarzenia mające wpływ na koszty ogrzewania

Dzięki w/w rozwiązaniom następuje wyeliminowanie reklamacji powodujących niepotrzebne konflikty oraz marnotrawienie czasu pracowników administracji, co potwierdzają nasi klienci.

Kreujemy zmianę na lepsze, co procentuje zaufaniem naszych klientów i chęcią dalszej współpracy
 • BEZPIECZEŃSTWO - wszystkie oferowane przez nas urządzenia zintegrowane w systemie radiowym mają dopuszczenia zgodne z Dyrektywą EU 89/336/EWG z 03.05.1989 r. oraz zmianami 93/68/EWG z 22.07.1993 r. Każde nasze urządzenie posiada znak CE, co oznacza, że zostało przebadane na oddziaływanie elektromagnetyczne zgodnie z obowiązującymi normami.
 • FIZYKA BUDOWLI – autorski system rozliczeniowy pozwala uwzględnić wiele zjawisk fizycznych zachodzących w procesie ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Uwzględniamy zjawiska, na które mieszkańcy mają wpływ, jak również czynniki, na które nie mają wpływu ani mieszkańcy ani Administratorzy nieruchomości.
 • ALGORYTM OBLICZENIOWY - algorytmy obliczeniowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta są kluczem do efektywnej współpracy - firma Eco-Therm rozumie Wasze potrzeby
Montaż urządzeń pomiarowych
 • Inwentaryzacja grzejników w lokalach
 • Montaż podzielników ciepła
 • Wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • Wprowadzenie nowych urządzeń do rozliczeniowej bazy danych
Serwis rozliczeniowy
 • Kontrolny odczyt urządzenia drogą radiową
 • Odczyt urządzenia drogą radiową
 • Kontrolna analiza danych celem wyeliminowania ewentualnych błędów odczytowych
 • Wstępna analiza danych
 • Wykonanie rozliczenia kosztów ogrzewania
 • Konsultacja rozliczenia z zarządcą nieruchomości
 • Wysyłka rachunków indywidualnych i zbiorczych do zarządcy nieruchomości