Wodomierze Sprzężone

DN50-150
WODOMIERZE SPRZĘŻONE Z ZAWOREM SPRĘŻYNOWYM

Oferta sprzedaży wodomierzy do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach występowania bardzo zróżnicowanych przepływów (małych lub dużych), przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H). Wodomierze sprzężone w standardzie występują z liczydłami (IP65). Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Wodomierze sprzężone stosuje się w przypadku wystąpienia bardzo dużego zróżnicowania poboru wody np.: w szpitalach, hotelach, szkołach oraz budynkach użyteczności publicznej o dużym zagrożeniu pożarowym, gdzie duże pobory wody mogą wystąpić w sporadycznych i awaryjnych sytuacjach.

Zawór przełączeniowy automatycznie kieruje przepływ wody przez wodomierz boczny lub główny w zależności od wartości strumienia objętości.

ZALETY WODOMIERZA
 • Występuje wzajemne przenikanie się zakresów pomiarowych
 • posiada szeroki zakres pomiarowy - od minimalnego strumienia objętości wodomierza bocznego do maksymalnego strumienia objętości wodomierza głównego
 • Opcja NK z wbudowanymi w osłonę liczydła nadajnikami kontaktron-nowymi umożliwia zdalne przesyłanie wskazań, które można zliczać za pomocą miernika bądź przetwornika impulsów stanowiących wyposażenie dodatkowe
 • Wodomierz główny - śrubowy z poziomą osią wirnika wyjmowaną wstawą pomiarową, suchobieżny, typu MWN
 • Wodomierz boczny - skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobieżny, typu JS lub skrzydełkowy wielostrumieniowy, suchobieżny typu WS,
 • Zawór przełączeniowy sprężynowy, którego działanie nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła energii
 • Obrotowe liczydło wskazówkowo-bębenkowe umieszczone hermetycznej osłonie
 • Dodatkowa osłona liczydła
 • Sprzęgło magnetyczne
 • Niski próg rozruchu
 • Dwustronnie łożyskowany wirnik
 • Wiarygodność wskazań
Klasa metrologiczna (MID)

Woda zimna R630 ÷ R4000 - H