Systemy RADIOWE

systemy i urządzenia do zdalnego odczytu

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oferowany przez nas system zapewnia nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań urządzeń pomiarowych. Umożliwia on integrację w jedną, spójną sieć odczytową. System pozwala na odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniając jednocześnie poprawność odczytów i znaczną oszczędność czasu. Moduł radiowy jest konfigurowalny za pomocą terminala. Użytkownik systemu wprowadza numer identyfikacyjny urządzeń, stan początkowy oraz inne parametrów, zarówno na etapie instalacji, jak i w trakcie eksploatacji.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
  • Modułowy – pozwalający na łatwą rozbudowę sieci w trakcie eksploatacji wodomierzy wg potrzeb i możliwości administratora sieci tak zarówno w podsystemie obchodowym jak i stacjonarnym
  • Dwukierunkowy – dający możliwość zarówno odbioru do celów konfiguracji modułu radiowego (numer identyfikacyjny, stan początkowy objętości, stała impulsowania, częstość transmisji radiowych itp.) jaki i transmisji danych bieżących i historycznych
  • Wiarygodny - całkowicie odpornego na zewnętrzne pole magnetyczne, wskazania alarmów, dotyczących np. zdjęcia nakładki, przepływu wstecznego oraz przyłożenia magnesu, eliminację możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim
  • Ekonomiczny – odczyt stanów odbywa się bez konieczności wejścia do pomieszczeń mieszkalnych, w do-wolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane mogą być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i tworzenia baz danych
  • Bilansowy – odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku na dany dzień (w jednym czasie), przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego
  • Bezproblemowy – odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych

System charakteryzuje się niskim poborem mocy, co gwarantuje długoletnią, bezobsługową pracę nakładki oraz podnosi znacznie komfort mieszkańców, ponieważ ich obecności w trakcie przeprowadzania odczytów nie jest konieczna. Wdrożenie radiowego systemu w trakcie eksploatacji, tak w opcji inkasenckiej, jak i stacjonarnej, nie powoduje naruszenia cech legalizacyjnych urządzeń.