Wodomierze SV-RTK

DN15-40
Wodomierz objętościowy suchobieżny

SV-RTK jest to objętościowy wodomierz suchobieżny, spełniający najwyższe wymagania dokładności według normy EN 14154+A1: 2007 przeznaczony do precyzyjnego pomiaru zużycia dostarczanej wody. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, wodomierz standardowo przystosowany jest do integracji ze zdalnym systemem odczytu. Ponadto jest on bardzo dobrze zabezpieczony przed działaniem silnego pola magnetycznego. Wodomierz wykonany jest w oparciu o dyrektywę MID w zakresie pomiarowym odpowiadającym wartości R=200.

Instalacje wodociągowe do wody zimnej o temperaturze do 30°C lub wody o temperaturze do 50°C stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, obiektach użyteczności publicznej oraz w węzłach pomiarowych. Konstrukcja wodomierza daje możliwość jego zamontowania w dowolnej pozycji bez utraty parametrów metrologicznych. Dzięki zastosowaniu obrotowego liczydła umożliwiającego łatwy odczyt wskazań, wodomierz doskonale sprawdza się w różnych pozycjach montażu. Jako element układu pomiarowego umożliwia wyznaczenie charakterystyki zużycia wody w budynkach.

Podwójne zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń do organu pomiarowego: filtr na wlocie do wodomierza oraz filtr na wlocie do komory pomiarowej.

ZALETY WODOMIERZA
  • Bardzo niski próg rozruchu pozwalający wykryć nawet najmniejsze przepływy (od 1,5 m3/h dla DN15)
  • Organ pomiarowy działający na zasadzie obrotowego tłoka, którego każdy obrót w komorze pomiarowej ściśle odmierza ustaloną objętość przepływającej wody
  • Bardzo wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, wynikająca z zastosowania specjalnych ekranów magnetycznych
  • Bardzo wysoka odporność na zerwanie sprzęgła magnetycznego, uzyskana poprzez odpowiedni dystans pomiędzy powierzchniami czołowymi sprzęgła magnetycznego
  • Zabezpieczenie przed zewnętrzną ingerencją mechaniczną w mechanizm zliczający, uzyskane poprzez zastosowanie opaski zaciskowej spełniającej rolę plomby
  • Liczydło o podwyższonej szczelności odporne na zaparowanie
  • Sprawdzona i solidna konstrukcja z użyciem materiałów najwyższej, jakości, wytrzymałych na zużycie
  • Zachowanie niezmiennych parametrów metrologicznych niezależnie od pozycji montażu
  • Bardzo dokładny pomiar nawet najmniejszych ilości przepływającej wody, określony przez współczynnik R200
Klasa metrologiczna (MID)

Woda zimna R200 - H / V